Bekijk de video voor een impressie van de mogelijkheden!

Bumerhof,
woningen voor jong en oud

Er is een tekort aan woningen voor jong en oud. Buiten de kom van Winterswijk staat er al jaren een pand leeg waar, mede dankzij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk, een nieuwe invulling aan kan worden gegeven. Op deze locatie liggen plannen voor de ontwikkeling van woningen voor de jeugd en senioren; het Bumerhof genaamd. Wij dagen de inwoners van Winterswijk en Vosseveld graag uit om mee te denken aan de invulling van deze locatie. Op deze wijze kunnen we samen nóg beter bouwen en daarmee voldoen aan de behoefte en woonwensen van de bewoners.

Bumerhof,
woningen voor jong en oud

Er is een tekort aan woningen voor jong en oud. Buiten de kom van Winterswijk staat er al jaren een pand leeg waar, mede dankzij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk, een nieuwe invulling aan kan worden gegeven. Op deze locatie liggen plannen voor de ontwikkeling van woningen voor de jeugd en senioren; het Bumerhof genaamd. Wij dagen de inwoners van Winterswijk en Vosseveld graag uit om mee te denken aan de invulling van deze locatie. Op deze wijze kunnen we samen nóg beter bouwen en daarmee voldoen aan de behoefte en woonwensen van de bewoners.

Bosrijke omgeving

Het groen in de nabije omgeving en de Achterhoek vervult vele functies, waaronder die van helende omgeving, basis voor recreatie en voedselproductie, ruimte voor bezinning, beweging en beleving van de natuur. Het groen neemt vele vormen aan, variërend van voedselbos en feel good tuinen tot stadslandbouw en pluktuinen.

Faciliteiten

Landbouw, natuur en wonen ontmoeten elkaar in Bumerhof, op korte afstand van het centrum van Winterswijk. Een mix die kansen biedt om het gebied te ontwikkelen en nieuwe impulsen te geven aan economie, sociale samenhang en natuur. Het is een plek waarin de mensen en hun natuurlijke omgeving centraal staan. Hier word je door zorg omgeven, in de meest letterlijke zin.

bumerhof_projectontwikkeling_jong_en_oud

Verbinding Jong & Oud

Al geruime tijd wordt er nagedacht over de woonbehoeftes van ouderen in Winterswijk. Hoe kunnen deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Ook is er een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren. Bumerhof speelt hier op in door beide een eigen plek te geven. Oud helpt jong en omgekeerd. Dit zorgt voor onderlinge verbinding en samenhang.

Talenten benutten
van jongeren

Ook biedt het Bumerhof een unieke kans voor jongeren. Het is de perfect opstap naar volledig zelfstandig wonen in een prachtige natuurlijke omgeving. Daarbij zijn de verwachte huurprijzen, die onder de norm van sociale huurprijzen komen te liggen, ook van belang. Op deze wijze is dit project voor iedereen toegankelijk. Wel wordt er van jongere bewoners verwacht dat ze klaar staan voor hun medebewoners. Naoberschap!

Binnenkort zal de eerste informatiebijeenkomst plaats vinden, uiteraard nodigen wij u daar graag voor uit! Zodra er meer duidelijkheid is over het exacte tijdstip, dan zullen wij u via deze website tijdig informeren.

moestuin bumerhof

"Ik vind het belangrijk dat jong en oud kunnen (blijven) wonen in ons prachtige buitengebied. Een woonvorm waar jong en oud samen wonen in het buitengebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Wij zijn zeer benieuwd of de inwoners van Winterswijk dit ook zo zien!"

Inge klein Gunnewiek, Wethouder Gemeente Winterswijk

Planning Bumerhof

 • Participatiefase

  Juni 2020

 • Aanvraag principe besluit

  Juli 2020

 • Aanvraag Omgevingsvergunning

  April 2021

 • Start Bouw

  September 2021

Nieuwsberichten

Persbericht Bumerhof

Bumerhof, woningen voor jong en oud Denk mee over de ontwikkeling van het Bumerhof In Winterswijk is er een aanzienlijk tekort aan woningen voor jong en oud. Net buiten de kom van Winterswijk staat er al jaren een pand leeg waar, mede dankzij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk, een nieuwe invulling aan kan […]

Meedenken
aan Bumerhof?

We zijn allemaal trots op Winterswijk en haar prachtige buitengebied. Het Bumerhof zit nu nog in de  participatiefase. Dit betekent dat u volop gebruik kunt maken van de mogelijkheid om over dit plan mee te denken en mee te praten!

TEAM BUMERHOF

 • Roy Barthen
  Roy Barthen Projectontwikkelaar

  ‘T Bonte Paard Advies

 • Bas Hommelink
  Bas Hommelink Directeur Visie & Ontwikkeling

  WAM&VanDuren Bouwgroep