samen wonen
op Bumerhof

Er is een tekort aan woningen. Buiten de kom van Winterswijk staat er al jaren een pand leeg waar, mede dankzij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk, een nieuwe invulling aan kan worden gegeven. Op deze locatie liggen plannen voor de ontwikkeling van woningen voor senioren; het Bumerhof genaamd. Wij dagen de inwoners van Winterswijk en Vosseveld graag uit om mee te denken aan de invulling van deze locatie. Op deze wijze kunnen we samen nóg beter bouwen en daarmee voldoen aan de behoefte en woonwensen van de bewoners.

Bosrijke omgeving

Het groen in de nabije omgeving en de Achterhoek vervult vele functies, waaronder die van helende omgeving, basis voor recreatie en voedselproductie, ruimte voor bezinning, beweging en beleving van de natuur. Het groen neemt vele vormen aan, variërend van voedselbos en feel good tuinen tot stadslandbouw en pluktuinen.

Faciliteiten

Landbouw, natuur en wonen ontmoeten elkaar in Bumerhof, op korte afstand van het centrum van Winterswijk. Een mix die kansen biedt om het gebied te ontwikkelen en nieuwe impulsen te geven aan economie, sociale samenhang en natuur. Het is een plek waarin de mensen en hun natuurlijke omgeving centraal staan. Hier word je door zorg omgeven, in de meest letterlijke zin.

bumerhof_projectontwikkeling_jong_en_oud

Samen wonen

Al geruime tijd wordt er nagedacht over de woonbehoeftes van ouderen in Winterswijk. Hoe kunnen deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Bumerhof speelt hier op in door deze doelgroep een eigen plek te geven. Samen wonen op Bumerhof, een plek in het prachtige landschap van de Achterhoek; dat zorgt voor onderlinge verbinding en samenhang.

Ontwikkeling
woongebied voor ouderen

Aan de Bumerweg 9 te Winterswijk ligt een plan voor de ontwikkeling van een kleinschalig woongebied. In het plangebied komen 19 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Om te komen tot een goede ruimtelijke kwaliteit en een hoge beeldkwaliteit van de buurt is een goede afstemming tussen het stedenbouwkundige plan, de vormgeving van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte belangrijk.

"Ik vind het belangrijk dat ouderen kunnen (blijven) wonen in ons prachtige buitengebied. Een woonvorm waar ouderen samen wonen in het buitengebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Wij zijn zeer benieuwd of de inwoners van Winterswijk dit ook zo zien!"

Inge klein Gunnewiek, Wethouder Gemeente Winterswijk

Planning Bumerhof

 • Participatiefase

  2020 - 2021

 • Aanvraag principe besluit

  Juli 2020

 • Aanvraag Omgevingsvergunning

  Zomer 2022

 • Bestemmingsplan

  Najaar 2021 - Zomer 2022

 • Start Bouw

  Begin 2023

Meedenken
aan Bumerhof?

We zijn allemaal trots op Winterswijk en haar prachtige buitengebied. Het Bumerhof zit nu nog in de  participatiefase. Dit betekent dat u volop gebruik kunt maken van de mogelijkheid om over dit plan mee te denken en mee te praten!

  TEAM BUMERHOF

  • Roy Barthen
   Roy Barthen Projectontwikkelaar

   ‘T Bonte Paard Advies

  • Bas Hommelink
   Bas Hommelink Directeur Visie & Ontwikkeling

   WAM&VanDuren Bouwgroep